تقاضای عمومی خانواده رستم پولاد در ۵ سالگی قتل ایشان

Integrated Homicide Investigation Team

2018-11-30 10:26 PST

Rostam Poulad
 

View English Version

در روز ٣٠ نوامبر ٢٠١٣حدود ساعت ١٨: ١ بعد از ظهر، آقای رستم پولاد در سن ٦٩ سالگی در خانه خویش در بلوک ٤٠٠٠ خیابان سنت جورج در ونکوور شمالی در بریتیش کلمبیا هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.


گروه تحقیقی جنایات (آی اچ آی تی) Integrated Homicide Investigation Team (IHIT) همچنان به تحقیق در مورد قتل رستم پولاد ادامه میدهند و به کمک جامعه در پیشبرد این تحقیقات احتیاج دارند.


رستم پولاد در بین جامعه ایرانی خوشنام و مورد احترام بود. بیش از هر چیز ایشان درپیشبرد جلسات و برنامه فرهنگی ایرانی معروفیت داشتند.
سرجوخه فرانک جنگ از آی اچ آی تی میگوید: "ما معتقدیم که افرادی در جامعه ونکوور شمالی اطلاعاتی در مورد آنچه بر رستم پولاد واقع شد دارند و میخواهیم آنها را یادآوری نمائیم که هیچ وقت دیر نیست که کار درست را انجام دهند." او اضافه میکند: " زبان نباید مانعی برای حل قتل باشد و ما افسران پلیسی که فارسی صحبت میکنند برای جامعه ایرانی داریم."


از اشخاصی که اطلاعاتی در این مورد دارند تقاضا میشود که با تلفن اطلاعاتی آی اچ آی تی با شماره
(٤٤٤۸ IHIT ( -۵۵۱-٨٠٠-١ یا ایمیل ihitinfo@rcmp-grc.gc.caتماس بگیرند.


اگر میخواهد گمنام بمانید لطفاً با جلوگیری از جرم Crime Stoppers با تلفن (۸٤۷۷ TIPS ( -٢٢٢-٨۷۷-١ یا www.solvecrime.ca تماس بگیرید.


تقاضای عمومی از طرف خانواده رستم پولاد

Related Links

"پنج سال طولانی از زمانی که پدر محبوبمان، رستم پولاد، با بی رحمی در منزل خانوادگیمان در ونکوور شمالی در روز ٣٠ نوامبر ٢٠١٣ به قتل رسید می گذرد. ما آن روز را مثل اینکه دیروز بود به خاطر سپرده ایم و هنوز امیدواریم که افرادی که اطلاعاتی در این مورد دارند پیشقدم شوند.


پدر ما رکن خانوادۀ ما بود. او خانوادۀ خود را با تمام وجود و بی قید و شرط دوست میداشت. درب خانۀ او بروی همه باز بود و با همه دوستانه رفتار میکرد. او به جامعه خود عشق میورزید و ما میدانیم که افرادی در جامعه نورت شور هستند که اطلاعاتی در مورد آنچه به سر پدرمان آمد دارند. شما میتوانید با آی اچ آی تی یا جلوگیری از جرم تماس بگیرید. اما لطفاً کار درست را انجام بدهید و هم اکنون در این امر پیشقدم شوید.


خانواد ه رستم پولاد"
 

Follow Us:

Date modified: